BÚCSÚ MÁNDY STEFÁNIÁTÓL

Édes Stefka,

Te autonóm asszony, Te kicsi és erős, Te alkotó anya, Te testvér, Te család, Te három-barátnő, Te százhűségű hűség: édes Stefka, Tőled búcsúzunk.

Tőled, aki erős kontúrjaiddal mintha kirajzoltad volna az életed. A Sors csak a ceruzát adta hozzá a kezedbe.

Már a gyerekkori helyszín, Szentendre is e mindig táguló kör egyik cikkelye. Itt ismerted meg Vajda Lajost, akinek vonalrajzairól ezt írod (48): „Amikor megalkotja a maga síkvilágát, halk, érzékeny vonalakkal zárja körül ennek a választott világnak megörökítendő elemeit. Két alaptémája: az ember és a ház.”

Stefka, ez Rád is illik.

Szentendre a ház, a gyerekkor, a kert, amelynek virágai ott virulnak-virítanak a verseidben. És innen indultál a Teljesség felé, hogy rátalálj arra a művészi és szellemi mozgalomra, amely választott világod lett. Itt rajzolódik ki Vajda barátsága, és egy másik nagy barátság, Szabó Lajosé.

A lassan körré teljesülő vonal megszakad arra a hosszúra nyúlt pillanatra, amikor „megőrült a történelem”. Stefka! Auschwitz annyi szabadságot mégis hagyott Neked – az ott feltalált és hűen őrzött barátok miatt is –, hogy versedben tudd kisbetűvel írni a nevét, így: oszwiecim.

A horpadás a körvonalon persze horpadás marad. De megismered Tábor Bélát, aki a férjed lesz, s akiről később ezt írod:

nevem két vesszeje csak visszfény
neveden hordott ékezet
”.

Amikor Tábor Bélával találkozol, újra-találkozol mindennel és mindenkivel. A kör teljességgé zárul. Új életet támasztotok a régi házban, a Haris közben, megépítitek szellemi otthonotokat, amely véd és befogad. Véd az „ellopott történelem” kintről is behallatszó süketségétől. De befogad minden, régi és új – embert, akinek füle van a hallásra.

Az újjáépült házba születik Ádám és Eszter. Itt születik az Európai Iskola, itt születnek a kiadott vagy kiadatlan könyveid. A régi-új barátok gyerekeinek, nekünk tartasz művtört szemináriumokat, ezeken az órákon tanulunk meg látni.

„Az a szerkesztett hely – a ház –…, ahol az ember meggyökerezik. A ház megsokszo­rozva: a település, amely fölött ott magasodik a szentély vagy a templom.” – írod. A ház a háború és Auschwitz után – hely lett, magas hely. Ahol áldoznak. Ahol áldozol. Béla halála után még a meghalást is.

(Horváth Ágnes)

„Mándy Stefánia meghalt” – szinte felfoghatatlan mondat ez annak, aki ismeri őt és ismeri költészetét, amely a legmélyebb szenvedést is áttörő szó erejét jeleníti meg. Mert csak az a szó igaz a számára, amelyik a legmélyebb szenvedést töri át. Auschwitz szenvedéseiben is a puszta szenvedésnél mélyebb szenvedést látott:

ha arcát földi fű növi
nem fénylik át csontján az ég
ha nem hordja mi rárogyott
ha nem sebez üt át a szó
nem vérzünk el és el bele
halálán ének nem ragyog
.”

A költészet az emberiség anyanyelve” – talán nem véletlen, hogy Hamann szavait éppen Mándy Stefánia fordította magyarra: versei mindig újra ezt a költészetet támasztják fel. Azt a költészetet, amely létünk legmélyebb ismeretlen-ismerős ősmisztériumát nevezi, kérdezi, szólítja. Egészen közelről – ettől áttetszőek sokszálú képsorai, a külső formát felbontó mondatszerkezetei is, s ettől tudja a legbonyolultabbat is letisztultan egyszerű sorokba összefoglalni:

a szerkezetben illőn izzani
rezegni gyötrő polifóniád
keskeny ösvényed törvényszigorát
minden napon fényekké oldani
és hozzá még saját nagy vétkeink
”,

majd ellenpontozni:

világaid nyugalmát hadd ihassam
hogy mindörökre nyugtalan
legyek
.”

Az ilyen sorai már régen felszívódtak eszmélésünk anyanyelvébe. Hogyan higgyük el, hogy ez a létünk legmélyét szólító hang elnémult, nem szól már hozzánk? Szóra bírható-e még némasága, ez a pár napos, de már fájdalmas, negatív örökkévalósággal fenyegető némaság? Talán igen: a végső titkot egészen közelről szólító szavai anyanyelvünkké váltak, s így továbbra is szólnak hozzánk, szólítják bennünk is a szenvedés mélyén a „teremtő szomjúságot”. S talán segítenek

látni azt aki nincs itt
hallani azt aki nem szól
emlékezni rá ki felejtő
megérinteni azt aki elment
visszahívni azt ki soha
.”

Kedves Stefka! Te elmentél. „Teremtő szomjad hadd maradjon velünk.”

(Surányi László)

MÁNDY Stefánia

A cédrus

csontváryé

én nem kívántam szólani
a szó szólt

és hallgattak a fák a nagy kövek
páfrányos táj bámult az égi hegyre
arany mangófa ölnyi zöld tövek
e buja föld itt nem az én világom

a cédrust láttam most már visszavágyom
áldott kopárság még adj még erőt
a vizek szélén van az én lakásom
ahová inni jár a szarvas és az őz
örök időn vontam keskeny csapásom
s ha úgy van hogy a halál megelőz
most nem tudok már többé nem születni
most mindig új életre eljövök
lágy talpaimba szegeket veretni
tehozzád szólni élteim levetni
új s új halállal sorsodhoz növökTovábbi részletek

Az ellopott történelem (Typotex, Budapest, 1992),
a kés a kéz a hal (Magyar Műhely, Párizs, 1970)
és a Scintilla (Széphalom Könyvműhely, Budapest,1999)

c. kötetből.