Szabó Lajos szemináriumi előadásai 1947-1950

Az előadásokat Kotányi Attila és Kunszt György jegyezte le és adta közre.[1]

1. Pszichológia
A beszélgetések résztvevőinek nevét a kezdőbetűikkel jelöltük: Sz. L.=Szabó Lajos, T. B.=Tábor Béla, H. B.= Hamvas Béla, B. E.=Biró Endre, B.G.=Bíró Gábor, K. A.=Kotányi Attila, K. Gy.=Kunszt György.

2. Közgazdaságtan
A beszélgetések résztvevőinek nevét a kezdőbetűikkel jelöltük: Sz. L.=Szabó Lajos, T. B.=Tábor Béla, H. B.= Hamvas Béla, B. E.=Biró Endre, B.G.=Bíró Gábor, K. A.=Kotányi Attila, K. Gy.=Kunszt György.

3. Értékelmélet
Öt előadás (lehet, hogy egy hiányzik), amelyekben Szabó Lajos elsősorban az érték-fogalmat elemzi, az ebneri biblicizmus és az anselmusi lét-érték azonossága alapján és a marxi közgazdaságtan-kritika szempontjait figyelembe véve. Az értékelméleti előadásokat Tábor Béla gyorsírással jegyzetelte, így itt a jegyzet lényegében szóról szóra adja vissza az eredeti előadásokat.

4. Egzisztencializmus és indiai hagyomány


5. Halmazelmélet és nyelvmatézis.
Az 1947 szeptemberében és októberében tartott szemináriumokon kezdte el Szabó Lajos nyelvmatézis-koncepciójának kibontását. Azt a nevezetes tézisét járta körül, hogy "A nyelv tiszta matézis és semmi más."
Emellett Szabó tárgyalja a halmazelmélet antinómiáit és Gödel úgynevezett ,,nem-teljességi'' tételét is.
A szeminárium résztvevői: Bíró Endre, Kotányi Attila és Kunszt György.

6. Történelemfelfogás és mozgalomelmélet
Jelenleg csak az 1947.11.17-i előadás érhető el.

7. Tanulmányelőkészítés
Még nem elérhető

A kötet bevezető tanulmánya:

Mándy Stefánia: Szabó Lajost megérteni

Megjegyzések a kiadáshoz:

Kunszt György: A Szabó Lajos szemináriumairól készült jegyzetek elé.Surányi László - Tábor Ádám: Szabó Lajos műveinek kiadása elé

[1]A szöveget Surányi László és Tábor Ádám készítette elő kiadásra. A fejezet-felosztásban és a fejezetek címében az eredeti, a Kunszt-féle előszóban is szereplő felosztást követjük, ez könnyebben érthető és áttekinthető, mint a későbbi, Kunszt által revideált felosztás.
A kiadáshoz l. a kötet fent hivatkozott, Kunszt-, illetve Surányi-Tábor-féle bevezetőit.

A honlap fejlesztés alatt áll.

2011 március
Szabó Lajos jogutódja