TÁBOR BÉLA

Személyiség és logosz

Bevezető és kommentárok a valóság őstörténetéhez

Itt a tartalomjegyzéket adjuk, az elérhető fejezetek oldalt jelölve vannak, ha egy alfejezet külön is elérhető, ezt is jelezzük.

Vissza a Tábor Béla-honlap nyitó oldalára

Tábor Ádám előszava (még nem elérhető)

 • A szellemről (részlet A zsidóság két útja című könyvből)

 • Szabó Lajosról (Bevezető fejezetek a valóság őstörténetéhez - I. fejezet)

  A történelem mértékegysége

 • Szellemi topológia
 • Az ébresztésről
 • Szükséglet és szillogizmus
  A történelem mértékegysége
 • Utószó a Vádirat a szellem ellen 2. kiadásához
 • Szakzsidóság vagy zsidó világnézet
  Utószó A zsidóság két útja 2. kiadásához

 • Logosz és metalogosz

 • Egocentrikus materializmus

 • A biblicizmus a második személy elsőbbsége
  A második személy
  Szeresd ellenségedet
  A szellem értelmezéséhez
  A szentség értelmezéséhez

 • Ezotérikum és egzotérikum

 • A rendszerezés gyökere

 • Logosz és daimón
 • A tudás defetisizálása
 • A logosz és a daimón: a rejtetlenítő és a rejtő

 • Hochmá és logosz

 • A biblicizmus két hangsúlya
  Szophia és logosz, nyelv és gondolat
  A logosz feltámadása
  A biblicizmus két hangsúlyának kapcsolata a nyelvmatézissel
  A legmélyebb ellentmondás: kettő létezik és kettő nem létezik
  A bibliai teremtés- és bűnbeesés-fejezetek és a buddhai Kausalnexus közti kapcsolathoz
  A híd, amely az értelmezésből a létezéshez vezet
  Közösség és egyén

 • A zsidóság szellemi közösség
  Közösség
  Hagyomány és kinyilatkoztatás
  Zsidóság és kereszténység
 • A Jom Kippurról
  A Név kiejthetetlensége
  A nyelv legbelső szentélye
  Mágia és kísértés
  A zsidóság kezdetközösség

 • Logosz és metalogosz (folytatás)

 • Jegyzetek a Genezis első három fejezetéhez
  Szemérem és teremtés
  Szemérem - oda-nem-nézés - teremtés - csoda
  A bűnbeesés mítosz átvilágítása
  Teória - ünnep - tragédia

 • Judeozófia, gnoszticizmus, krisztológia
  Schmitt Jenő neognoszticizmusa és a zsidó képtilalom
  A személyiségből kioldhatatlan szellem
  Judeozófia, gnoszticizmus és krisztológia; az antiszemitizmus gyökere

 • Szocializmus, gnózis, opppozíció

 • A létezés: létező, jegyzetek Heideggerhez
  Az alapkérdés
  Létezés és jelenlét
  Semmi és más
 • Félelem és szellem
 • Létezés, létező és léteztető
  Heidegger létezés-koncepciójának kritikájához
  Az eredeti válasz

 • Az átértékelés értékelése és átértékelése