TÁBOR BÉLA (1907-1992)
honlapja

English/Français/Deutsch

Fotok

Életrajz (még nem elérhető)

Bibliográfia (még nem elérhető)

Könyvei:

A zsidóság két útja, 1939.2. kiadás, Utószóval, 1990

Vádirat a szellem ellen, 1936 (Szabó Lajossal közösen)2. kiadás Tábor Béla utószavával, 1991

Személyiség és logosz - részletek


„Bevezető fejezetek a valóság őstörténetéhez”

Előszó helyett:

Szabó Lajosról

Az évezredforduló evidenciaváltásáról - részlet:

Anselmus istenérve és Nietzsche istenkísértése
Megjelent: Pannonhalmi Szemle 2010/4., a közreadók (Tábor Ádám és Surányi László) utószavával

A logosz energizálása - Kísértés és bűn (részletek):

Gondolkodás és szenvedés szövetsége
Megjelent in Új Forrás 2023/6 6-9.

Az érzékenység mint energizált logosz
Megjelent in Új Forrás 2023/10 58-66.

Kísértés és bűn - A bűn demoralizálása
Megjelent in Új Forrás 2023/10 67-72.

Kísértés és bűn - folytatás, részlet (1972)
Megjelent: Vajda Júlia, szerk: Kozák Gy. és Soóky A.

Szabadság, ima, mágia
Megjelent in Új Forrás 2023/1 3-7. (letölthető itt)

„A szimbólum válsága”

Részlet(ek):

Erósz: az emlékezés kockázata
Megjelent in Új Forrás 2023/6 3-5.

A modern művészet és a szimbólum válsága
Megjelent in
Műhely 2022/3 10-18.

Művészet és szimbólum
Megjelent in
Műhely 2022/1 7-14.

Az eredeti felejtés és a szó primátusa
Megjelent in Új Forrás 2019/7 17-23.

Tábor Béla három írása: Feljegyzések Kafkáról - A személyiség felismerhetősége - A szó első feltétele az energikus létezés
Megjelent in Új Forrás 2020/10 32-42. (Egyben letölthető itt)

Személyiség: persona, Krisztus-misztérium és buddhizmus
Megjelent in Műhely 2019/5-6 47-50.

„A preszókratikus szemináriumok”

Részletek:

Mit jelent kérdezni?
Az 1971-es preszókratikus szemináriumok bevezetője
Megjelent in Műhely 2013/3 42-43.

Jegyzet egy 1972-es szemináriumhoz

Tanulmányok:

Megismerni: teret teremteni
Megjelent: Helikon - 2010/2 Térpoétika szám

A biblicizmus két hangsúlya

Az átértékelés értékelése és átértékelése
Először megjelent: az Ex-Symposion Nietzsche-különszámában, 1994.

A létezés: létező - Jegyzetek Heideggerhez

Biblicizmus: a második személy elsőbbsége
Hochmá és logosz
A zsidóság: szellemi közösség
Első megjelenés: Szombat, 1995

Szakzsidóság vagy zsidó világnézet?
Először megjelent: Ararát, 1942.

„Csütörtöki beszélgetések” (1945-1947)

Részletek

a Szabó Lajos, Tábor Béla és Hamvas Béla vezetésével tartott beszélgetések jegyzőkönyveiből


A budapesti dialogikus iskoláról itt olvashat.

Írások Tábor Béláról

Hamvas Béla recenziója a Vádirat a szellem ellen c. kötetről

Szerb Antal recenziója a Vádirat a szellem ellen c. kötetről, a Nyugat 1937. januári számában htm pdf

Isztray Botond,
Út - az elhallgatott könyv (Tábor Béla, A zsidóság két útja)

Forrás, 92/11. 80-87.

Horváth Ágnes,
Mondat-vésők

Új Forrás, 2023/6 10-12.

Surányi László,
Filozófiai kérdés a "Miért fáj"?

Új Forrás, 2023/6 13-21.

Surányi László,
A rejtett dimenziót megjeleníteni - Elmélet és művészet Tábor Béla Művészet és szimbólum c. szövegében

Műhely 2022/1. 15-20.

Megemlékezés a Petőfi Irodalmi Múzeumban, Tábor Béla 100. születésnapján
Tábor Béla írása
zene: Kurtág György, Bali János
vers: Tábor Ádám, Mándy Stefánia
szöveg: Havasréti József, Hegedüs Pál, Horváth Ágnes, Isztray Simon, Kozma György, Miklóssy Endre, Pető Zsolt, Danielle Pinkstein, Surányi László

A honlap fejlesztés alatt áll.

Kontakt:
lantesij@gmail.com
lsuranyi@gmail.com

2014 június
Tábor Béla jogutódai