TÁBOR BÉLA (1907-1992)
honlapja

English/Français/Deutsch

Fotok

Életrajz (még nem elérhető)

Bibliográfia (még nem elérhető)

Könyvei:

A zsidóság két útja, 1939.2. kiadás, Utószóval, 1990

Vádirat a szellem ellen, 1936 (Szabó Lajossal közösen)2. kiadás Tábor Béla utószavával, 1991

Személyiség és logosz - részletek


„Bevezető fejezetek a valóság őstörténetéhez”

Részletek:

Szabó Lajosról

Anselmus istenérve és Nietzsche istenkísértése
Megjelent: Pannonhalmi Szemle 2010/4., a közreadók (Tábor Ádám és Surányi László) utószavával

Kísértés és bűn - részlet
Megjelent: Vajda Júlia, szerk: Kozák Gy. és Soóky A.

„A szimbólum válsága”

Részlet(ek):

Az eredeti felejtés és a szó primátusa
Megjelent in Új Forrás 2019/7 17-23.

Személyiség: persona, Krisztus-misztérium és buddhizmus
Megjelent in Műhely 2019/5-6 47-50.

„A preszókratikus szemináriumok”

Részlet(ek):

Mit jelent kérdezni?
Az 1971-es preszókratikus szemináriumok bevezetője
Megjelent in Műhely 2013/3 42-43.

Tanulmányok:

Megismerni: teret teremteni
Megjelent: Helikon - 2010/2 Térpoétika szám

A biblicizmus két hangsúlya

Az átértékelés értékelése és átértékelése
Először megjelent: az Ex-Symposion Nietzsche-különszámában, 1994.

A létezés: létező - Jegyzetek Heideggerhez

Biblicizmus: a második személy elsőbbsége
Hochmá és logosz
A zsidóság: szellemi közösség
Első megjelenés: Szombat, 1995

Szakzsidóság vagy zsidó világnézet?
Először megjelent: Ararát, 1942.

„Csütörtöki beszélgetések” (1945-1947)

Részletek

a Szabó Lajos, Tábor Béla és Hamvas Béla vezetésével tartott beszélgetések jegyzőkönyveiből


A budapesti dialogikus iskoláról itt olvashat.

Írások Tábor Béláról

Megemlékezés a Petőfi Irodalmi Múzeumban, Tábor Béla 100. születésnapján

Hamvas Béla recenziója a Vádirat a szellem ellen c. kötetről

Szerb Antal recenziója a Vádirat a szellem ellen c. kötetről, a Nyugat 1937. januári számában htm pdf

A honlap fejlesztés alatt áll.

Kontakt:
lantesij@gmail.com
lsuranyi@gmail.com

2014 június
Tábor Béla jogutódai