SZABÓ LAJOS (1902-1967)
gondolkodó és kalligráfus
honlapja

Deutsch

EnglishÉletrajz

Rajzok és fotók Szabó Lajosról

Szabó Lajos a wikipedian


Bibliográfia (még nem elérhető)

Írásaiból

Könyvek:

A hit logikája
Teocentrikus logika

A teocentrikus logika tervezett második füzetének anyaga (1948)

Vádirat a szellem ellen (Tábor Bélával közösen)

Az 1946 és 1950 között tartott szemináriumi előadásai

lejegyezte Kotányi Attila és Kunszt György

Írásaiból

Tanulmányok:

A mammonizmus természetrajzához

Biblia és romantika

Adalékok a halmazelmélet kérdéseihez

Művészet és vallás

Irodalom és rémület

„Vezess vagy kövess!”

Válogatás Szabó Lajos rövidebb írásaiból - 1.

„Teizmus és ateizmus roppant erőinek kereszteződése”

Válogatás Szabó Lajos rövidebb írásaiból - 2.

Esztétikai jegyzetek:

Vajda Lajos 1943-as emlékkiállításáról

Szabó Lajos kézirataiból:

Diagonálisok (Harmincas évek eleje)

Csendarchitektúra - részlet az 1948. január 10-i szemináriumi előadásból

Az 1948. február 10-i szemináriumi előadás teljes jegyzete

Szabó Lajos levelezéséből

Szabó Lajos beszél – részletek egy düsseldorfi beszélgetésből:

Kalligráfiáiból

Válogatás az 1957-1967 között készült kalligráfiákból

1955-56 között készült rajzok a Bíró-gyűjteményben

Kalligráfiák a berlini Akademie der Künste kalligráfia gyűjteményében


Kiállítások:

METSZÉSPONT: SZABÓ LAJOS
Kiállítás és szimpózium, 2013. április
Program

LÉLEKJELENLÉT-KÉPEK
a 2011-es budapesti kiállítás a 2B Galériában

Rendezte Horváth Ágnes, Szendrői Balázs és Böröcz László,
a Szabó Lajos szövegeket Tábor Ádám válogatta,
multimedia: Bali János.

A kiállítás on-line katalógusa
Uri Asaf megnyitója
Zenei performance a megnyitón:
Bali János: Kalligráfia

Finissage: Surányi László és
Tábor Ádám bevezetője

A 2011-es Egri kiállítás az Ars GEometrica Galériában

Konferencia a zárónapon, 2011. november 8-án 11 órától:
Az axiomatika: költészet, szavak latolgatása – Előadások és beszélgetés Szabó Lajos munkásságáról
Előadók: dr. Thiel Katalin, Horváth Ágnes, Mia Shandell, Abért Miklós, Egyed László, Hegyi Csaba és Surányi László.

Az 1995-ös Pannonhalmi kiállítás meghívója és Kotányi Attila megnyitója

A kiállítást rendezte Kotányi Attila

Az 1980-as kiállítás katalógusa és Kunszt György megnyitója

A kiállítást – Bíró Endre és Gedő Ilka gyűjteményéből – rendezte Bíró Dániel és Kocsis Botond. (A gyűjtemény ma a jogutódok birtokában.)

Korábbi kiállítások dukumentumaiból

Tábor Béla: Jelelmélet és spekulatív grafika (az esseni kiállításhoz)
ugyanez németül:
Tábor Béla: Lajos Szabós spekulative Zeichenkunst (német)

Az 1997-ben az Ernst Múzeumban, és 1998-ban Düsseldorfban Kotányi Attila által rendezett kiállítás


c. katalógusa jelenleg nem elérhető.

Kotányi Attila megnyitója a bemutatón

Előzmények:

Néhány lap Jaspers Nietzsche-könyvéből Szabó Lajos lapszéli jelöléseivel

„Csütörtöki beszélgetések” (1945-1947)

Részletek a Szabó Lajos, Tábor Béla és Hamvas Béla vezetésével tartott beszélgetések jegyzőkönyveiből

Vajda Lajos és Szabó Lajos

Vajda montázsa Szabó arcképévelTovábbi dokumentumok

A budapesti dialogikus iskoláról itt olvashat.

Írások Szabó Lajosról

Tábor Béla: Szabó Lajosról**

Tábor Béla: Szocializmus, gnózis, oppozíció**

Tábor Béla: A biblicizmus két hangsúlya**

Mándy Stefánia: Szabó Lajost megérteni
Megjelent a Szabó Lajos Szemináriumi előadásai I. kötetben.

Mándy Stefánia: Mértéktan és szivárványtanítás
Megjelent az Életünk 1989/9-10-es Szabó Lajos számában.

Tábor Béla: Jelelmélet és spekulatív grafika* (az esseni kiállításhoz)

németül:
Béla Tábor: Lajos Szabós spekulative Zeichenkunst*

Hamvas Béla recenziója a Vádirat a szellem ellen c. kötetről*

Szerb Antal recenziója a Vádirat a szellem ellen c. kötetről, a Nyugat 1937. januári számában htm | pdf

Paul Chaulot verse egy 1966-os párizsi kiállítás katalógusában*

Stefánia Mándy: Szabó Lajos, avagy ősi hitek avantgarde-ja*

németül:
Stefánia Mándy: Lajos Szabó oder die Avantgarde uralten Glaubens*

György Kunszt: Zur Eröffnung der Graphikaustellung von Lajos Szabó im Jahre 1980*

Huszár Magda: Villám és szívárvány*

németül:
Magda Huszár: Blitzschlag und Regenbogen*

Horváth Ágnes írása a 2011-es budapesti kiállításról

Vörös László recenziója a Szemináriumi előadásokról
Megjelent a Magyar Tudomány 1991/1 számában.

Surányi László
Esztétikum-etikum-logikum örvényszerű mozgása - Szabó Lajos spekulatív grafikájáról

Balkon 2020/6. 12-19.

A *-gal megjelölt írások olvashatók az EIKÓN kiadványban.
A **-gal jelölt írások Tábor Béla Személyiség és logosz c. könyvében olvashatók.

A honlap fejlesztés alatt áll.

Kontakt: lsuranyi@gmail.com

2011 október
Szabó Lajos jogutódja